Ezt a honlapot a Ragonese Kft. működteti, tölti fel tartalommal. Honlapunkon a vállaltunkról, márkáinkról, termékeinkről és aktivitásainkról informáljuk az ide látogatókat.
Jelen jogi nyilatkozat honlapunk használatának feltételeiről, szabályairól szól. Bizonyos esetekben más szabályokat is figyelembe kell venni, például a honlapon közzétett felhívások esetében, ilyenkor a további szabályokat az adott helyhez kapcsolódó felületeken tesszük közzé.

A www.gelatiamo.hu weboldal használata

Honlapunk tartalmai saját, otthoni használatra használhatók fel. A honlapon található tartalmak törlése, módosítása, mások általi kereskedelmi forgalomban való használata, közzététele nem megengedett. A honlapon lévő képi-, szöveges anyagok, szellemi termékek és egyéb dolgok a Ragonese Kft. tulajdonát képezik, beleegyezésünk nélkül nem használhatók fel

© Ragonese Kft.

Minden másfajta felhasználás tilos és jogi következményekkel járhat!

Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi szöveg, kép/illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban „feltöltött tartalmak”) szerzői vagy védjegyjogai a Ragonese Kft. tulajdonát képezik, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.
A Ragonese Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Önnek tilos kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely elemét, tartalmát, illetve tilos annak tartalmát bármilyen online vagy offline felületen felhasználni.

Jogi nyilatkozat módosítása

A honlapon szereplő adatokat, és/vagy a jelen Jogi nyilatkozatot bármikor előzetes bejelentés nélkül módosíthatjuk. Kérjük, figyelje rendszeresen, hogy nem történt-e benne változás! A változások a honlapon történő közzétételkor azonnal érvénybe lépnek. A honlap ön által történő további használata változtatások elfogadását jelenti.